Պայմաններ ու դրույթներ
Առաքման քաղաքականություն
Ձեր պատվերը վճարելուց հետո ծառայությունները ձեզ կտրամադրվեն սույն Համաձայնագրի պայմաններին համապատասխան: Ձեր գնած ծառայությունների համար կիրառելի քաղաքականություն և լիցենզային պայմանագիր: Մատուցվող ծառայությունների բնույթը դուք գնում եք կատարել, և գնման ամսաթիվը կարող է ազդել ծառայության ժամկետների վրա: Ծառայությունները կհամարվեն հաջողությամբ առաքվել է ձեզ ձեր վճարովի հաշիվն ակտիվացնելուց հետո:
Կանխիկացման քաղաքականություն
Լիցենզիայի վճարները գանձվում են նախապես՝ ամսական կամ տարեկան վճարումների ընդմիջումներով, եթե այլ բան նախատեսված չէ կողմերի միջեւ։ Բոլոր վճարները ենթակա չեն վերադարձման, այսինքն՝ ոչ մի փոխհատուցում կամ վարկ այն ժամանակաշրջանների համար, երբ Օգտագործողը չի օգտագործել ակտիվացված հաշիվը, օգտագործել է այն մասամբ, կամ ապաակտիվացրել կամ դադարեցրել է հաշիվը այս Պայմանները ընթացիկ վճարման միջակայքում: Հաշիվ-ապրանքագրում նշված ժամկետի օգտագործման իրավունքը ենթակա չէ չեղարկման, և ցանկացած վճարումները, ներառյալ կանխավճարները, չեն վերադարձվում: Լիցենզավորված անձը կընդունի կատարված բոլոր վճարումները որպես նպատակաուղղված է և չի պահանջի փոխհատուցում որևէ հիմքով, ներառյալ որպես «սխալ վճարում»: Եթե վճարումից հետո Օգտատերը ընտրում է անցնել ավելի թանկ Պլանի՝ ցանկացած կանխավճարի չօգտագործված մասի Պարգևները պետք է կիրառվեն ավելի թանկ Ծրագրի համար Պարգևի նկատմամբ:
ԳԱՂՏՆԻՈւԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ
ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ
Անձնական տվյալներ - կոնկրետ անձի մասին տվյալներ (օգտագործողի, տվյալների սուբյեկտի), ով կարող է նույնականացվել այդ տվյալներով:
Cookie ֆայլեր - Օգտագործողի սարքում պահվող տվյալների ոչ մեծ ֆայլեր:
Տվյալների վերահսկիչ - անձ, ով որոշում է անձնական ցանկացած տվյալների մշակման նպատակները և եղանակը: Սույն Քաղաքականության նպատակների համար մենք հանդիսանում ենք ձեր տվյալների վերահսկիչը:
Տվյալների մշակող (կամ Ծառայություններ Մատուցող) նշանակում է ցանկացած անձ (բացի Տվյալների Վերահսկչի աշխատակիցներից), ով մշակում է տվյալները Տվյալների Վերահսկչի անունից:
Տվյալների պաշտպանության օրենսդրություն - Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2016/679 կանոնակարգ (GDPR), Սպառողների գաղտնիության մասին Կալիֆորնիայի օրենքը, «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը (18.05.2015թ.) և այլ օրենսդրություններ, որոնք վերաբերում են անձնական տվյալներին:
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈւՄ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈւՄ
Մեր Ծրագիրն օգտագործելիս մենք կարող ենք խնդրել Ձեզ տրամադրել մեզ անձնական տեղեկություններ։ Անձնական տեղեկությունը կարող է ներառել, բայց չսահմանափակվել հետևյալով.
  1. Էլ․ փոստի հասցե, հեռախոսահամար
  2. Անուն և ազգանուն
  3. Cookie ֆայլեր և օգտագործման տվյալները
Մենք կարող ենք օգտագործել Ձեր Անձնական տվյալները՝ Ձեզ հետ կապվելու համար տեղեկագրերից, մարքեթինգային նյութերից: Դուք կարող եք հրաժարվել մեզանից հաղորդակցություններ ստանալուց՝ սեղմելով ապաբաժանորդագրման հղման վրա:
Օգտագործման տվյալներ
Մենք կարող ենք հավաքել տեղեկությունը, որն ուղարկում է ձեր դիտարկիչը (բրաուզերը) ամեն անգամ, երբ այցելում եք մեր Ծրագիր: Այս տվյալները կարող են ներառել այնպիսի տեղեկություններ, ինչպիսիք են ձեր համակարգչի IP հասցեն, դիտարկչի (բրաուզերը) տեսակը, մեր Ծրագրի այն էջերը, որոնք դուք այցելում եք, ձեր այցելության ժամը և ամսաթիվը,սարքի եզակի նույնացուցիչները:
Cookie ֆայլերը
Դուք կարող եք հրահանգել Ձեր դիտարկչին (բրաուզերին) հրաժարվել բոլոր cookie ֆայլերից: Բայց եթե չեք ընդունում cookie ֆայլերը, Դուք չեք կարողանա օգտագործել մեր Ծրագրի որոշ մասեր: Մենք օգտագործում ենք սեանսային cookie ֆայլեր՝ մեր Ծրագրի գործարկման համար և նախապատվությունների cookie ֆայլեր՝ հիշելու ձեր նախապատվությունները և տարբեր կարգավորումները:
Հաճախորդի անձնական տվյալները
Երբ մենք մշակում ենք որևէ անձնական տվյալ Ձեր անունից, Դուք հանդիսանում եք վերահսկիչ, իսկ մենք՝ մշակող Տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի նպատակների համար: Մենք կմշակենք այդ անձնական տվյալները միայն Ձեր հստակ հրահանգներին համապատասխան:
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈւՄԸ
Մենք օգտագործում ենք հավաքագրված տվյալները տարբեր նպատակներով.
  1. Հավաքած տվյալների տեսակները
  2. Մեր Ծրագրին տրամադրելու և սպասարկելու համար
  3. Հաճախորդների աջակցության ապահովման և տեխնիկական խնդիրների լուծման համար
  4. Մեր Ծրագրի օգտագործման վերահսկման (մոնիթորինգի) համար
  5. Ձեզ տեղեկություն և առաջարկներ տրամադրելու համար
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈւՄ
Մենք կպահենք ձեր Անձնական տվյալները միայն այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է սույն Քաղաքականության մեջ նշված նպատակների համար: Մենք կպահենք և կօգտագործենք Ձեր Անձնական Տվյալները այն չափով, որն անհրաժեշտ է մեր իրավական պարտավորությունները կատարելու համար:
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՈւՄ
Եթե Դուք գտնվում եք Հայաստանից, ԵՄ-ից կամ ԱՄՆ-ից դուրս և որոշել եք մեզ տրամադրել տեղեկություն, խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ մենք Անձնական Տվյալները փոխանցում ենք Հայաստան, ԵՄ և ԱՄՆ և դրանք մշակում ենք այնտեղ: Սույն Գաղտնիության քաղաքականությանը Ձեր համաձայնությունը, որին հաջորդում է նման տեղեկության տրամադրումը, նշանակում է ձեր համաձայնությունը նման փոխանցմանը:
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈւՄ
Որոշակի հանգամանքներում մենք կարող ենք հրապարակել ձեր Անձնական Տվյալները, եթե դա պահանջվում է օրենքով կամ ի պատասխան պետական մարմինների (օրինակ՝ դատարանի կամ կառավարության) հարցումների:
ՁԵՐ ԻՐԱՎՈւՆՔՆԵՐԸ
Դուք կարող եք թարմացնել ձեր Անձնական Տվյալները անմիջապես ձեր հաշվառման գրանցման՝ Հաշվի կարգավորումներում:
Դուք իրավունք ունեք․
  1. ձեռք բերեք Ձեր մասին մեր պահած Անձնական տվյալների պատճենը
  2. խնդրեք հեռացնել ձեր Անձնական Տվյալները:
ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ ՄԱՏՈւՑՈՂՆԵՐ
Ծրագրի հետ կապված ծառայություններ մատուցելու համար մենք կարող ենք վարձել երրորդ կողմի ընկերությունների («Ծառայություններ մատուցողներ»): Այդ երրորդ կողմերը մուտք ունեն ձեր Անձնական Տվյալներ միայն մեր անունից այդ առաջադրանքները կատարելու համար և պարտավոր են չհրապարակել կամ օգտագործել դրանք որևէ այլ նպատակով:
Վերլուծություն
Մենք կարող ենք օգտվել ծառայություններ մատուցողներից՝ մեր Ծրագրի օգտագործման վերահսկման և վերլուծման նպատակով։
Վճարումներ
Մենք տրամադրում ենք վճարովի ծառայություններ Ծրագրի շրջանակներում և օգտվում ենք վճարումների մշակման երրորդ կողմի ծառայություններից: Մենք չենք պահելու ձեր վճարային քարտի տվյալները: Այդ տեղեկությունը ձեր կողմից տրամադրվում է ուղղակիորեն մեր երրորդ կողմի վճարային համակարգերին, որոնց կողմից ձեր անձնական տվյալների օգտագործումը կարգավորվում է նրանց Գաղտնիության քաղաքականությամբ: Այս վճարային համակարգերը համապատասխանում են PCI-DSS-ի կողմից սահմանված չափանիշներին:
ՓՈՓՈԽՈւԹՅՈւՆՆԵՐ ԳԱՂՏՆԻՈւԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՄԵՋ
Մենք կարող ենք ժամանակ առ ժամանակ թարմացնել մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը: Մենք կտեղեկացնենք Ձեզ ցանկացած փոփոխության մասին՝ այս էջում տեղադրելով նոր Քաղաքականությունը:
Կապը մեզ հետ
Եթե դուք ունեք որեւէ հարց այս գաղտնիության քաղաքականության, խնդրում ենք կապնվել մեզ հետ էլեկտրոնային փոստով: support@good.bi